• image
Previous Next

Onze manier van werken

De start

In een gesprek met management, directie en/of HRM wordt nagegaan wat er nodig is binnen de organisatie. Wat maakt mensen en organisaties effectief? Zijn er blokkades en…wat is er nodig dat directies, managementteams, medewerkers en andere onderdelen van de organisatie de “high performance” leveren die nodig is voor aansprekende successen?

 

Sturing en samenhang

Sturing en samenhang begint in een organisatie aan de top. Onze ervaring leert dat directieleden die zichzelf en elkaar kunnen aansturen veel samenhang in de hele organisatie kunnen creëren. Belangrijke voorwaarde voor productieve samenwerking is, dat mensen in organisaties elkaars perspectief kennen en begrijpen en bereid zijn dit te verbreden.

 

Het beste bij elkaar boven brengen - context

Productieve relaties brengen het beste van medewerkers bij elkaar boven. Teamontwikkeling gebeurt altijd in relatie tot wat de context vraagt. Een helder beeld over de context en onderlinge verbanden zijn daarbij essentieel. Met de context bedoelen we zowel wat binnen als buiten de organisatie speelt. Het gaat dan bijvoorbeeld over samenwerking, concurrentievermogen, de goede medewerkers op de goede plaats, afstemming op de markt, uw klanten of reacties op maatschappelijke ontwikkelingen. Er is echter ook een context die zich binnen afspeelt, dan gaat het om interne verhoudingen, krachtenvelden, sfeer en energie. Wij zijn erin gespecialiseerd om dit proces van samenhang en sturing in relatie tot de context op alle niveaus binnen de organisatie in gang te zetten en een goede landing te laten maken.

 

Wat nodig is
In één of twee gesprekken brengen wij met u in kaart wat er nodig is in uw organisatie. Wij maken op basis daarvan een voorstel op maat en geven hierbij ook aan wat de “doorlooptijd” is. Afhankelijk van uw vraag kunnen wij coaching, training en ontwikkelingstrajecten drastisch bekorten door gebruik te maken van een korte test die inzicht geeft in de ontwikkelfase waarin uw organisatie zich bevindt of de inzet van een internationaal toonaangevende testmethode.

 

Naar de kern
Wij maken hiervoor gebruik van de “Birkmanmethode”; dit is een test die inzicht geeft in persoonlijke interesses, behoeften, gedrag onder stress etc. 
De test biedt een praktisch en helder kader om snel tot de kern te komen van wat nodig is binnen de context van de teams en individuele medewerkers. Naast vele andere toepassingen kunnen de tests ook worden gebruikt bij indiensttreding van nieuwe medewerkers, carrièrestappen en optimalisering van teams en afdelingen. Van management tot projectteam.

 

 

 

 

 

 

 

Direct contact

Emailadres:
Onderwerp:
Bericht: