• image

Welkom bij Het KansRijk

integer - betrokken - professioneel

 

 

Het KansRijk is gespecialiseerd in management- en organisatieontwikkeling. Wij werken met ervaren zelfstandige professionals, coaches, consultants en (tijdelijke) managers. Onze inspanningen zijn er op gericht uw medewerkers en uw organisatie nóg effectiever te maken. U wilt uw kansen optimaal benutten. Uw medewerkers zijn “het goud van uw organisatie” en u wilt dat zij zich optimaal blijven ontwikkelen en effectief samenwerken om uw organisatiedoelstellingen te verwezenlijken. Organisaties en onderdelen daarvan worden vernieuwd, gewijzigd of samengevoegd. De bedoeling is natuurlijk dat “alles beter gaat lopen”… De praktijk leert dat er pas echt iets verandert als er ook iets met de medewerkers gebeurt.

 


Het KansRijk ondersteunt uw wensen om het goud van uw organisatie te laten glanzen. Wij putten hiervoor uit jarenlange ervaring bij kleine en grote organisaties in ontwikkeling of transitie, met of zonder reorganisatie, fusie of aanpassing.

Wij benaderen ieder ontwikkelingsvraagstuk vanuit de doelstellingen die verwezenlijkt moeten worden in partnership met de organisatie waarvoor we werken.

 

Onze visie

De kwaliteiten en mogelijkheden van mensen en organisaties individueel en in samenhang met hun omgeving verzilveren.

 

Onze missie

Wij leveren diensten waarmee de kwaliteiten en mogelijkheden van mensen individueel en binnen hun “werkverband” en de organisatie waar zij werken optimaal tot hun recht komen.

 

Onze klanten

Bestuurders, executives, directieleden, managers, teamleiders en medewerkers bij overheden en bedrijven.

 

Het effect

Mensen die gemotiveerd met zelf - vertrouwen en - inzicht verantwoordelijkheid (leiderschap op alle niveaus) nemen om in verbinding met anderen optimaal bij te dragen aan hun effectiviteit, zodat zij optimaal bijdragen aan de groei van hun organisatie.

 

 

 

Direct contact

Emailadres:
Onderwerp:
Bericht: