• image

Omgaan met conflicten Mediation

Organisaties kennen nogal eens diep gewortelde conflicten, die jarenlang doorsukkelen. Soms wordt gekozen voor een drastische oplossing; zoals  ontslag. Een voorbeeld illustreert een aanpak die snel, goedkoper en effectief is: mediation.

stilzwijgen doorbroken
Twee collega’s en kamergenoten doen er al jaren verbeten het zwijgen toe tegenover elkaar. Dat is niet alleen voor hen lastig maar ook voor hun kamergenoten en de afdeling waarvan zij deel uitmaken. Drie gesprekken later is het conflict – dat ook nog blijkt te berusten op een misverstand – opgelost en kunnen de collega’s met nieuw perspectief als goede collega’s verder.

 

De mediator van Het KansRijk kreeg de vraag voorgelegd het bovenstaande conflict met de heren te bespreken.
Nadat duidelijk was dat er voldoende vertrouwen en onpartijdigheid bestond, ging de mediator na of er een redelijke kans was tot een oplossing te komen. De aanpak van de mediator was als volgt:

  • Doelen te stellen en een passende aanpak
  • Heldere communicatieregels die gezamenlijk vóór het eerste gesprek werden vastgesteld
  • Ieder geeft zijn visie op het conflict en het ontstaan daarvan; de oudste begint
  • Het onderwerp is gekaderd; het is niet toegestaan hierbij andere zaken te betrekken
  • Ieder praat voor zichzelf zónder verklaringen of uitlatingen van derden erbij te halen
  • Er wordt niet op de persoon gespeeld
  • De mediator reflecteert op gevoelens en non-verbale signalen en behoudt daarbij zijn onpartijdigheid
  • De zienswijze van de één wordt door de ander samengevat

 

 

 

 

Direct contact

Emailadres:
Onderwerp:
Bericht:

Mogelijke combinatie Birkman - Mediation

Wanneer het voortbestaan van de samenwerking en het oplossen van het conflict uitgangspunt is, kan  mediation in combinatie met de Birkman methode een effectieve aanpak opleveren op weg naar een echte oplossing. Als partijen hiermee instemmen kan deze gecombineerde aanpak in korte tijd nieuwe inzichten bij beiden opleveren in het (eigen) gedrag en wederzijdse verwachtingen.

Mediators federatie Nederland

Wij werken cf. de richtlijnen van het MfN (Mediators federatie Nederland voorheen NMI).