• image

Leiderschap en Performance

Effectief aansturen - beter communiceren - verantwoordelijkheid nemen voor je ontwikkeling als professional en daarmee  constructief bijdragen aan jouw organisatie

 

Ontwikkel jouw leiderschap en vergroot je invloed

 

(Persoonlijk) leiderschap hangt nauw samen met wie je zelf bent en  wie je bent in relatie tot anderen. Effectief leiderschap is altijd leiderschap dat bij jou hoort en dat anderen in de organisatie dient.
Een Birkman assessment verschaft hierover duidelijkheid.
Een uitgebreid rapport geeft u direct inzicht in uw leiderschapsstijl en - profiel. Aan de hand hiervan kunnen wij met u nagaan wat u “do’s and dont’s zijn” en kan worden vastgesteld of u er baat bij heeft dat u met een coach extra aandacht besteedt aan (bijvoorbeeld) een effectievere communicatiestijl en beïnvloedings- en interactievaardigheden….of hoe u kunt omgaan met uw valkuilen.

Voor managers, hiërarchisch leidinggevenden, projectleiders en ook voor beleids- en stafmedewerkers.


Performance Management een zinvol instrument

 

Organisaties meten hun prestaties periodiek met Planning en Control-instrumenten. Gecombineerd met Performance management of Prestatiemanagement geeft dit nieuwe - strategische - mogelijkheden om de persoonlijke betrokkenheid van medewerkers en managers bij de prestaties van uw organisatie te meten en te richten. Performance Management is hierbij een logisch en aansprekend instrument dat leidt tot successen; ongeacht of het bijvoorbeeld gaat om onderlinge samenwerking, marktstrategie, innovaties of kennis van uw klanten. In een gesprek met u gaan wij  na wat voor uw organisatie de kritieke succesfactoren (de zgn. KPI’s) zijn. U kunt uw strategie daarop afstemmen.

De voordelen van Performance Management

  • uw organisatie wordt transparanter, effectiever en efficiënter
  • de geformuleerde KPI’s gaan leven binnen de organisatie
  • vergroot de betrokkenheid van management en medewerkers
  • geeft snel en helder zicht op de prestaties van afdelingen, teams etc.
  • u kunt op tijd (bij)sturen

Laat u als bestuurder, directeur of manager verrassen door de mogelijkheden die wij bieden voor uw organisatie en neem  contact met ons op.

Leiderschap, performance management en coaching gecombineerd

De directie van een internationaal opererend en snel groeiend innovatief bedrijf schakelt Het KansRijk in. Het bedrijf heeft een goed gevulde orderportefeuille en wil aandacht besteden aan managementontwikkeling, w.o. “leadershipskills”. De directieleden geven het voorbeeld en starten met een Birkmanassessment gevolgd door individuele coachingstrajecten. Daarna vinden gezamenlijke gesprekken plaats met de directie. Duidelijk wordt hoe de kwaliteiten van de directieleden elkaar aanvullen en optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. Er komt meer openheid en aansluitend worden het managementteam en de laag daaronder begeleid. De doelstellingen voor de afzonderlijke opdrachten worden in samenspraak tussen het bedrijf en Het KansRijk vastgesteld. De aanpak leidt tot de gewenste resultaten; de openheid groeit, de Birkmanprofielen worden uitgewisseld zodat er naast zelf-inzicht óók het meer inzicht en begrip ontstaat voor het perspectief van collega’s. Hand in hand hiermee groeit het onderlinge vertrouwen en het nemen van verantwoordelijkheden op de juiste niveaus.

 

performance-management-raamwerk

 

 

 

 

 

Direct contact

Emailadres:
Onderwerp:
Bericht: