• image

Innovatie

Zorginstellingen in zwaar weer wachten tot de bui over is ….of…..

Een middelgrote zorginstelling ziet zich geplaatst voor een flink leegstandsprobleem van enkele van haar locaties. De instroom van nieuwe bewoners met een zorgzwaartepakket (ZZP) van 1 t/m 3 stagneert. Op 2 locaties heeft dit inmiddels geleid tot een leegstand van ruim 40%. De zorginstelling besluit daarom uit rendementsoverwegingen de huurovereenkomst van het verzorgingshuis op te zeggen en het intramurale gedeelte te ontmantelen. De overblijvende intramurale  bewoners worden verhuisd naar andere locaties en de ouderen in aanleunwoningen blijven daar achter. Deze maatregel grijpt diep in op de levens van de betrokken bewoners en leidt bovendien tot omzetverlies en imagoschade voor de zorginstelling. Om de materiële schade te beperken voor de verhurende woningbouwcorporatie wordt besloten de vrijgekomen locaties tijdelijk te verhuren aan jongeren. Het KansRijk wordt gevraagd een maatregelenpakket te formuleren dat perspectief biedt voor de toekomst.

Wilt u meer weten wat SOPHIA kan betekenen voor ouderen, zorginstellingen, gemeenten en 
corporaties?
 Lees verder... 

 

Direct contact

Emailadres:
Onderwerp:
Bericht:

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die SOPHIA biedt voor ouderen met een smalle beurs of inzicht krijgen in het rendement op uw zorgexploitatie en zorgvastgoed neem dan contact op.