• image

De Birkman Methode

professioneel - collegiaal en persoonlijk

 

Organisaties worden succesvoller als strategische doelstellingen, medewerkers en leidinggevenden op elkaar zijn afgestemd. Succes in je loopbaan en in de organisatie waar je werkt wordt sterk bepaald door inzicht in je zelf en in je collega’s. Deze inzichten verbinden mensen en organisatiedoelstellingen met elkaar.

Een beproefde manier hiervoor is De Birkman Methode. “De Birkman” is een internationaal erkend en wetenschappelijk gefundeerd beoordelingsinstrument om gegevens over gedrag, stijl, behoeftes, prioriteiten, motivatie en gedrag onder stress geïntegreerd in kaart te brengen. Organisaties werken in een snel veranderende omgeving. Het managen van veranderingen met behulp van Birkman is hierbij een waardevol instrument.

 

Hoe het werkt en wat het oplevert

 

Het kost ongeveer een uur om de vragenlijst online in te vullen. De vragenlijst wordt verwerkt tot een persoonlijke rapportage die een schat aan informatie oplevert. Het rapport bevat thema’s, inzichten en aandachtspunten waar u in individuele en/of groepsgesprekken met uw coach dieper op in gaat zodat u zelf en uw team nóg effectiever worden.

De rapportage geeft inzicht in:

 • (Beroepsmatige) interessegebieden. Interesses maken duidelijk wat we het liefst doen in ons werk, wat ons energie geeft en…wat energie kost.
 • Stijl (dit maakt o.m. duidelijk of u gericht bent op “hands on”activiteiten, het bewaken en controleren van processen, het motiveren en aansturen van mensen dan wel strategisch en creatief gericht bent.
 • Behoeften (o.m. wat betreft de werkomgeving) Behoeftes zijn individueel bepaald en verhelderen en markeren wat belangrijk voor je is. Het gaat bijvoorbeeld over jouw motivatie, wat belangrijk is voor jou in je werk.
 • Stressgedrag zoals benoemd in het Birkman rapport is vrijwel altijd contraproductief. Dit gedrag wordt m.n. zichtbaar als er onvoldoende ruimte is persoonlijke behoeftes te vervullen.

In een snel veranderende omgeving is het managen van (zelf)inzicht en bewustwording van grote waarde voor mens en organisatie. Birkman biedt hierbij waardevolle ondersteuning. Duurzaam: het individuele Birkman-profiel verandert nauwelijks gedurende de jaren.

 

Toepassingsmogelijkheden

 

Het Birkman-asessment wordt al 60 jaar internationaal succesvol ingezet bij o.m.:

 • Bij werving en selectie van nieuwe medewerkers en interne functieveranderingen (carrièremanagement)
 • De samenstelling van optimaal functionerende directie, management-, project- en andere teams
 • Het formeren van “high performance teams”. Naast individuele rapportages kunnen ook groepsrapportages worden gemaakt, waarmee in uiteenlopende teams de individuele rapportages voor één of meer organisatieonderdelen worden gecombineerd. Dit geeft direct nieuw perspectief voor de mogelijkheden van teams om optimaal effectief te worden.
 • Vergroten van openheid binnen de organisatie; profielen kunnen worden gedeeld binnen teams
 • Coaching; het werkt kosten- en tijdbesparend door directe focus voor gerichte coaching ook bij (dreigende) burn out en stressklachten
 • Bepalen van de balans tussen werk en privé
 • Het vaststellen hoe medewerkers optimaal tot hun recht komen, óók bij loopbaanverandering en carrièreplanning, …(waardoor mijn baan/beroep mij wel of niet boeit en wat ik kan doen en nodig heb om het wél boeiend te vinden, óf…een andere baan te zoeken)
 • Bepalen hoe de productiviteit en resultaatgerichtheid binnen de organisatie kan worden vergroot.

Wanneer mediation of bemiddeling

Deskundige mediation of bemiddeling om (dreigende) conflicten op de werkvloer op te lossen in organisaties verdient vaak de voorkeur boven een gang naar de rechter. Dit geldt zeker als het de moeite waard is om een conflict op te lossen en de wens bestaat “met elkaar verder te gaan”…

Direct contact

Emailadres:
Onderwerp:
Bericht:

Birkman

De Birkman® Methode succesvol ingezet

bedrijfsleven – overheden – onderwijs


Het KansRijk zet de Birkman methode ook succesvol in bij verandertrajecten en reorganisaties bij bedrijven en overheden en bij diverse (management)-opleidingen. Studenten krijgen op deze manier o.m. inzicht in hun planning, besluitvorming, doelstellingen en managementstijlen. Daarnaast wordt het assessment ingezet ter ondersteuning van carrièreplanning (o.m. Hotelschool The Hague, Hospitality Business School).

 

In een snel veranderende omgeving is het managen van (zelf)inzicht en bewustwording van grote waarde voor mens en organisatie. Birkman biedt hierbij waardevolle ondersteuning. Duurzaam: het individuele Birkman-profiel verandert nauwelijks gedurende de jaren.